واحد صنعت هلدینگ ساختمانی بیلدر با توجه به استقرار در منطقه شرق کشور و بررسی بازار این منطقه جغرافیایی برآن شدیم تا با راه اندازی کارگاه های مجهز و بروز برخی از نیاز صنعت ساختمان را تامین نماییم این محصولات به شرح زیر میباشند :

واحد صنعت