واحد طراحی هلدینگ ساختمانی بیلدر بر اساس خط مشی های تعریف شده سعی در انجام فعالیت های طراحی معماری در زمینه های طراحی پلان،نما،دکوراسیون داخلی ،طراحی فضای سبز و فضای شهری با رویکرد آنلاین را دارد.بدیهی است کلیه فرآیند طراحی شامل طراحی معماری ،سازه و تاسیسات با تطابق کامل  با ضوابط فنی و استاندارد ها و مقررات ملی و بین المللی انجام خواهد گرفت.نقطه تمایز، طراحی بر بستر BIm و ارائه آن با استفاده از فرآیند AR و VR خواهد بود.

به طور کلی روند واحد طراحی شامل مراحل اصلی زیر میباشد :